window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-800696706');

טינה לומדת בלט

טינה צריכה עזרה! עיזרו לטינה להתאמן וללמוד לרקוד בלט, היא צריכה עזרה!
עיקבו אחרי השילובי תנועות והצעדים ונסו לבצע אותם ולהשתפר בהם לקראת ההופעה הקרובה.
ככל שתשתפרו כך ילכו התלגילים ויעשו קשים יותר ויותר.
האם אתם הולכים לשבור היום שיא?

he_ILHebrew