window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-800696706');

הבהלה לזהב

לחפור עמוק! במשחק הכיפי הזה כיף אתה מומחה לכריית מחתרת זהב ואוצרות. הקש על קבוצות של 3 או יותר בלוקים מאותו צבע כדי להסיר אותם מהשדה ונסה להגיע לנקודות רבות ככל האפשר. אתה יכול להתקדם לשלב הבא על ידי הסרת קבוצה של 3 בלוקים מזהב. השתמש בכלים רבי עוצמה כמו מכוש, דינמיט כדי לקבל נקודות נוספות. היה מהיר וזהיר: אתה נפסל מיד אם בלוקים נוגעים בחלק העליון של המסך.

he_ILHebrew